Tittel Navn Telefon
Styrets leder Espen Ingebretsen  
Nestleder Turid Larsen Skjæveland 93451987
Styremedlem Malli S Lima 92214659
Styremedlem Ørjan Engstrøm 48997395
Styremedlem Line Oftedal Sviland 99284997
Styremedlem Odd Arne Tjåland