Medlemskap i Ålgård FK

Registrere deg som medlem

Medlemskontingent
Medlemskontigent sendes ut i etterkant av årsmøtet i Mars mnd. Hovedforfall vil være i mai og så videre fortløpende ved innmelding. Vi benytter Spond som vårt medlemsregister.

Satsene for medlemskap

Type  Pris
RAMS  100 kr
Barnefotball 6-12 år  1100 kr
Ungdomsfotball 13-19 år  1700 kr
Voksenfotball (B-lag, A-lag damer)  1700 kr
Voksenfotball A-lag 2200 kr
Støttemedlem 200 kr

Familie medlemskap 3400 kr. Medlemskapet gjelder aktive spillere i aldersbestemt klasser. Gjelder ikke A-lag og støttemedlemskap.

Ta kontakt ved spørsmål
Alle spørsmål angående medlemskap sendes til leder@algard-fk.no

 

Tilbake