Ålgård FK

Retningslinjer FFO 2018-2019

Retningslinjer FFO 2018-2019

1.ÅFK-FFO-Telenor Xtra: Er et tilbud til alle barn i fra 1. klasse-7 klasse. Det er en stor fordel om barnet har interesse for fotball, da vi har stort fokus på at alle skal være til stede på våre treninger. Dette er en FFO med fokus på fotball trening. Vi forventer at alle skal ha interesse for å ville spille.

2. Åpningstidene 2018-2019:


Mandag: 13.00-16.30.

Tirsdag: 12.00-16.30.
Onsdag: 13.00-16.30.

Torsdag: 13.00-16.30.

Fredag: 13.00-16.30.

Vinterferie/Høstferie: Åpen Mandag-Tirsdag og Onsdag Kl 09.00-16.30 se egen plan på hjemmesiden.

Planleggings dager: 09.00.16.30(KUN for dem som går den gjeldene dag)


ÅFK-FFO-Telenor Xtra følger skole ruten til Solås skole. Vi har stengt i skole ferie og helligdager Men åpen på plan leggings dager. ÅFK-FFO har også åpen de 3 første dager av vinterferien og høstferien (se eget tilbud).

ÅFK-FFO-Telenor Xtra har åpent uansett vær. Vi trener for det meste ute og derfor viktig at alle har med skifte klær og regnjakke. De dager hvor det ikke går an å trene ute pga vær bruker vi hallen, HUSK derfor alltid innesko også. ALLE skal ha på Telenor xtra klær på FFO treninger.

3. Deltakelse: Det er 80 tilgjengelige FFO plasser hver dag. Den enkelte deltaker velger hvilke dager han/hun vil være med. Forutsetningen er at det er ledig plass og at en betaler forskuddsvis.

4. Påmelding: Først-til-mølla - prinsippet gjelder.
Påmeldingen er bindende. Dere skal selv registrerer dere (Barnet) på FFOen sin app

https://www.truegroups.com/Group/GroupDetails?GroupId=458424&selectedTabId=0 Trykk på den grønne-> bliv medlem og følg deretter instruksene. Husk at legge til betaling (Visa kort) Betaling bliver først registrert f.o.m august. Det er først når jeg har godkjent dere at dere har fått plass.

Dere må også melde dere på facebook siden våre https://www.facebook.com/groups/1752497805056354/

ALLE nye må i tillegg til at registrere seg på appen også sende en mail til mig på trener@algard-fk.no med fullt navn på deltaker, fødselsdato, adresse, telefon nr til begge foreldre, mail adressen og person nummer til den foreldre som ønsker fradrag for FFO plass.

Vinterferie/Høstferie: De som går 5 dager i uken kan fritt benytte dette tilbud. Alle andre må melde seg på og det koster 500 kr pr ferie (3 dager) Påmelding her: https://www.truegroups.com/Home?tabid=3 gå til Vinterferie eller Høstferie.

Ved påmelding aksepteres betingelsene som er skissert i retningslinjer for ÅFK FFO.

5. Betaling:

Prisene for skoleåret 2018-2019(FOM 1 August) er pr måned:

1 Dag:    800 kr

2 Dager: 1200 kr

3 Dager: 1500 kr

4 Dager: 1800 kr

5 Dager: 2000 kr

Henting på skolen: 250 kr pr måned.

Foregår via appen.

For regulering av skattefradrag:  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Familie-og-helse/Barn/Foreldrefradrag-kostnader-til-pass-og-stell-av-barn/Fritidsordning-for-barn-i-idrettsforeninger-og-lignende-gir-foreldrefradrag-fra-2014-/

6. Oppsigelse: av plass i FFO: Det er bindende påmelding i FFO. Det betyr at plassen må sies opp skriftlig hvis den ikke skal benyttes lenger. Skriftlig oppsigelse sendes til trener@algard-fk.no
Oppsigelsestiden er 3 måneder fom første hele måned.

Endring av plass størrelse: Hvis en vil redusere plasstørrelsen gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plasstørrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. En kan bytte dag om jeg godkjenner dette og om der er plass.

7. Bilder/Video som blir tatt på ÅFK- FFO vil bli brukt i ÅFK sammenheng. Om det ikke er ønskelig at deres barn blir med på bildene så gi beskjed! FFOen har egen side på Facebook hvor der blir delt bilder/video fra dagens trening. Bilder blir også brukt på hjemmesiden til ÅFK.

8. Dagsplan:

Mandag:

13.20-14.00. Lunsj

14.00-15.00.Trening med fokus på koordinasjon/teknikk/lek.

15.00-15.30.Frukt pause.

15.30-16.30.Kamper/spil på små mål.

Tirsdag:

12.00.13.30. Lunsj

13.30-15.00.Trening med fokus på koordinasjon/teknikk/lek.

15.00-15.30. Frukt Pause

15.30-16.30. Kamper/spil på små mål.

Onsdag:

13.20-14.00. Lunsj

14.00-15.00.Trening med fokus på koordinasjon/teknikk/lek.

15.00-15.30.Frukt pause.

15.30-16.30.Kamper/spil på små mål.

Torsdag:

13.00-14.30. Lunsj

14.30-15.30. Trening med fokus på koordinasjon/teknikk/lek.

15.30.16.00. Frukt pause

16.00-17.00. Kamper/spil på små mål.

Fredag:

13.00-14.00. Lunsj

14.00-15.00.Trening med fokus på koordinasjon/teknikk/lek.

15.00-15.30.Frukt pause.

15.30-16.30.Kamper/spil på små mål.

 

9. FFO-ledere: FFO vil bli ledet av Bo Andersen, Bo er tidligere Keeper som har spilt som Professional i Norge, Spania og England. Bo er trener for ÅFK A-lag og har UEFA A lisens som trener. Øvrige instruktører håndplukkes av Bo.

10. Mat: Det serveres sunne måltider. En gang i uken er der varm mat, Ellers er det brød mat som bliver servert. Om noen ikke tåler gluten, gi oss beskjed og vi vil ha gluten fri brød/mat på FFOen.

11. Sportslig innhold: Fokus er terping av basisferdigheter.
Første del av treningene fokuserer vi på grunnleggende fotballferdigheter. Her har vi alltid øvelser som retter seg mot de 3 ting som vi mener er viktige 1.Teknik 2. Koordinasjon 3. Lek. (finter, skudd, pasning, ballkontroll)
Andre del fokuserer vi på spilleprinsipper hvor vi spiller på små baner med 3 mot 3. - tilpasset alder, interesse og ferdighetsnivå. Men det viktigste av alt er at det skal være kjekt.

12.Skader/sykdom: Ved lengre tids sykdom/skader kan betalingslettelser gis. Forutsetningen er informasjon om sykdommen/skaden til Bo Andersen på mail trener@algård-fk.no og kopi av legeerklæring.

13. Informasjon / nyheter: Alle foresatte plikter å holde seg orientert med regelverket på FFOen som står på våre app og https://www.truegroups.com/Group/GroupDetails?GroupId=458424&selectedTabId=0

ALLE skal verre medlem av våre app https://www.truegroups.com/Group/GroupDetails?GroupId=458424&selectedTabId=0

facebook siden som er https://www.facebook.com/groups/1752497805056354/

14.Telenor xtra utstyr: Utstyr pakken fra Telenor Xtra(Gratis) må dere inn og bestille selv. Se info på facebook siden våre. Der kan bestilles 1 nyt sett pr barn hvert år.

15.Utstyr: Alle skal ha med skifte klær og regn jakke, innesko, leggiser, fotball klær, fotball sko(ute). Om en ikke har med fotball sko og leggiser er det ikke lov at trene.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift